Χώρος αποσκευών

Άγκιστρα για σακούλες

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Άγκιστρα για σακούλες

Τα άγκιστρα για τις σακούλες συγκρατούν τις σακούλες στη θέση τους, ώστε να μην πέσουν και αδειάσουν στον χώρο αποσκευών.

Στο πλάι

P5-1507 Bag holders in side panel

Υπάρχουν δύο επεκτάσιμα άγκιστρα για σακούλες στα πλαϊνά τοιχώματα - ένα σε κάθε πλευρά του χώρου αποσκευών.

Σημαντικό

Τα άγκιστρα για τις σακούλες αντέχουν βάρος έως 5 kg (11 lbs).


Σας βοήθησε αυτό;