Χώρος αποσκευών

Κρίκοι συγκράτησης φορτίου

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Κρίκοι συγκράτησης φορτίου

Χρησιμοποιήστε τους τέσσερις κρίκους συγκράτησης φορτίου για να προσδέσετε ιμάντες, ώστε να στερεώσετε αντικείμενα στον χώρο αποσκευών.

P5-1507 Load latching points

Προειδοποίηση

Τα σκληρά, αιχμηρά ή/και βαριά αντικείμενα που προεξέχουν μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

Τα μεγάλα και βαριά αντικείμενα πρέπει να ασφαλίζονται πάντοτε με ζώνη ασφαλείας ή ιμάντες συγκράτησης φορτίων.


Σας βοήθησε αυτό;