Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Κατάσταση φόρτισης στην οθόνη οδηγού του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Κατάσταση φόρτισης στην οθόνη οδηγού του αυτοκινήτου

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η κατάσταση φόρτισης τόσο με εικόνα όσο και κείμενο. Οι πληροφορίες εμφανίζονται όσο η οθόνη του οδηγού βρίσκεται σε λειτουργία.

Εικόνα

Μήνυμα

Ερμηνεία

P5-15w19-XC90H - Image in DIM - battery charging

Εμφανίζεται το Πλήρως φορτισμένη σε: [Ώρα] μαζί με μια κινούμενη εικόνα με μπλε παλλόμενο φως μέσω του καλωδίου φόρτισης.

Η φόρτιση συνεχίζεται και εμφανίζεται κατά προσέγγιση η ώρα που υπολογίζεται ότι η μπαταρία θα έχει φορτιστεί πλήρως.

P5-15w19-XC90H - Image in DIM - battery fully charged

Εμφανίζεται το κείμενο Φόρτιση ολοκληρώθηκε. Εμφανίζεται η εικόνα του αυτοκινήτου με μια ενδεικτική λυχνία LED στην υποδοχή φόρτισης που ανάβει με πράσινο χρώμα.

Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

P5-15w19-XC90H - Image in DIM - Charging warning

Εμφανίζεται το κείμενο Σφάλμα φόρτισης. Η ενδεικτική λυχνία LED στην υποδοχή φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Έχει σημειωθεί βλάβη, ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και στην πρίζα 230 VΗ τάση στην πρίζα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά. (εναλλασσόμενου ρεύματος).

Σημείωση

Αν η οθόνη του οδηγού δεν χρησιμοποιηθεί για λίγη ώρα, η φωτεινότητά της μειώνεται. Μπορείτε να την επανενεργοποιήσετε με έναν από τους εξής τρόπους:

  • πατήστε το πεντάλ φρένων
  • ανοίξτε μια από τις πόρτες
  • επιλέξτε τη θέση ανάφλεξης I γυρίζοντας τον διακόπτη START δεξιόστροφα και αφήστε τον.

Σας βοήθησε αυτό;