Πληροφορίες υβριδικού

Συστήματα μετάδοσης κίνησης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Συστήματα μετάδοσης κίνησης

Το σύστημα Twin Engine της Volvo συνδυάζει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης που δίνει κίνηση στους μπροστινούς τροχούς με ένα ηλεκτρομοτέρ που δίνει κίνηση στους πίσω τροχούς.

Συστήματα μετάδοσης κίνησης

Ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης που έχει επιλεγεί από τον οδηγό και τη διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια, τα δύο συστήματα μετάδοσης κίνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μεμονωμένα είτε παράλληλα.

Το ηλεκτρομοτέρ παίρνει ενέργεια από μια υβριδική μπαταρία που είναι τοποθετημένη στην επιμήκη κονσόλα. Η υβριδική μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από επίτοιχη πρίζα ή σε ειδικό σταθμό φόρτισης. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης μπορεί επίσης να φορτίσει την υβριδική μπαταρία με ένα ειδικό δυναμό υψηλής τάσης.

Τόσο ο κινητήρας εσωτερικής καύσης όσο και το ηλεκτρομοτέρ μπορούν να μεταδώσουν κινητήρια δύναμη απευθείας στους τροχούς. Ένα προηγμένο σύστημα ελέγχου συνδυάζει τις ιδιότητες και των δύο συστημάτων μετάδοσης κίνησης για να επιτευχθεί η βέλτιστη οικονομία κατά την οδήγηση.

P5-1519-Hybrid drive system
Υβριδική μπαταρία - Η λειτουργία της υβριδικής μπαταρίας είναι να αποθηκεύει ενέργεια. Λαμβάνει ενέργεια κατά τη φόρτιση από το ηλεκτρικό δίκτυο, κατά την πέδηση με ανάκτηση ισχύος ή από το δυναμό υψηλής τάσης. Παρέχει ενέργεια για την ηλεκτροκίνηση καθώς και για την προσωρινή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος κλιματισμού κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό του χώρου επιβατών.
Κινητήρας εσωτερικής καύσης - Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης τίθεται σε λειτουργία όταν το επίπεδο ενέργειας στην μπαταρία δεν επαρκεί για την ισχύ του κινητήρα που ζητά ο οδηγός.
Δυναμό υψηλής τάσης

CISG (Crank Integrated Starter Generator) - Συνδυασμός δυναμό υψηλής τάσης και μίζας.

- Φορτίζει την υβριδική μπαταρία. Μίζα για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Μπορεί να υποστηρίξει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης με πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια.
Ηλεκτρομοτέρ - Παρέχει ισχύ στο αυτοκίνητο κατά την ηλεκτροκίνηση. Αν είναι απαραίτητο, παρέχει πρόσθετη ροπή και ισχύ κατά την επιτάχυνση. Παρέχει ηλεκτροκίνηση στους τέσσερις τροχούς. Ανακυκλώνει την ενέργεια πέδησης σε ηλεκτρική ενέργεια.

Σας βοήθησε αυτό;