Χώρος κινητήρα

Συμπλήρωση ψυκτικού

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Συμπλήρωση ψυκτικού

Το ψυκτικό υγρό ψύχει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας. Η θερμότητα που μεταδίδεται από τον κινητήρα στο ψυκτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θερμανθεί ο χώρος επιβατών.

Όταν συμπληρώνετε ψυκτικό υγρό, ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Ποτέ μη γεμίζετε το δοχείο μόνο με νερό. Ο κίνδυνος να παγώσει το υγρό αυξάνεται εξίσου εάν η ποσότητα του ψυκτικού είναι πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή.

Αν υπάρχει ψυκτικό υγρό κάτω από το αυτοκίνητο, αν υπάρχει οσμή ψυκτικού ή αν έχετε συμπληρώσει περισσότερα από 2 λίτρα (περίπου 2 τέταρτα του γαλονιού), καλέστε οπωσδήποτε οδική βοήθεια για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ζημιάς στον κινητήρα κατά την εκκίνηση λόγω ελαττώματος στο σύστημα ψύξης.

Προειδοποίηση

Το ψυκτικό υγρό μπορεί να αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Ποτέ μην ανοίγετε την τάπα, όταν το ψυκτικό υγρό είναι καυτό. Αν χρειαστεί να συμπληρώσετε ψυκτικό, ξεβιδώστε την τάπα του δοχείου διαστολής αργά, για να μπορέσει να εκτονωθεί η υπερβολική πίεση.

P5-1617-XC90/XC90H Overview engine coolant

Δοχείο διαστολής ψυκτικού.

P5-1519 Engine coolant refill 1
P5-1519 Engine coolant refill 2
P5-1519 Engine coolant refill 3

Σηκώστε και αφαιρέστε τη λαστιχένια λωρίδα πιέζοντάς την προς τα μέσα, προς τον χώρο του κινητήρα.

Αποσπάστε το πτερύγιο στο πλαστικό κάλυμμα, ανοίγοντας προς τα έξω το άγκιστρο απασφάλισης και γυρίζοντας το πτερύγιο προς τα πάνω.

Ξεβιδώστε την τάπα και συμπληρώστε ψυκτικό, αν χρειάζεται. Η στάθμη του ψυκτικού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX στο δοχείο διαστολής.

Σημαντικό

  • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε όργανα (νεφρούς).
  • Χρησιμοποιείτε προαναμεμιγμένο ψυκτικό υγρό, όπως συνιστάται από τη Volvo. Αν χρησιμοποιήσετε συμπυκνωμένο υγρό, βεβαιωθείτε ότι το μίγμα αποτελείται από 50 % ψυκτικό προς 50 % νερό εγκεκριμένης ποιότητας.
  • Μην αναμιγνύετε διαφορετικά ψυκτικά.
  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο νέο ψυκτικό υγρό όταν αντικαθιστάτε κύρια μέρη του συστήματος ψύξης, για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα έχει επαρκή αντισκωριακή προστασία.
  • Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί μόνο με γεμάτο σύστημα ψύξης. Διαφορετικά, όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς (ρωγμές) στην κυλινδροκεφαλή.
  • Η υψηλή περιεκτικότητα σε χλώριο, χλωρίδια και άλλα άλατα μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στο σύστημα ψύξης.

Σας βοήθησε αυτό;