Χειριστήρια κλιματισμού για τον χώρο επιβατών

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος κλιματισμού

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος κλιματισμού

Ο κλιματισμός ψύχει και αφυγραίνει τον εισερχόμενο αέρα όπως είναι απαραίτητο.

P5-1507–Climate–Button AC

Κουμπί κλιματισμού στην προβολή κλιματισμού.

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε το κουμπί AC.

Το σύστημα κλιματισμού ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

Όταν ενεργοποιηθεί ο κλιματισμός, το σύστημα κλιματισμού ελέγχει αυτόματα την έναρξη και τον τερματισμό λειτουργίας ανάλογα με την περίπτωση.

Σημείωση

Κλείστε όλα τα παράθυρα και την πανοραμική οροφή* για να λειτουργήσει βέλτιστα ο κλιματισμός.

Σημείωση

Η ενεργοποίηση του συστήματος κλιματισμού δεν είναι εφικτή όταν ο διακόπτης του ανεμιστήρα βρίσκεται στη θέση Off.


Σας βοήθησε αυτό;