Χειριστήρια κλιματισμού για τον χώρο επιβατών

Ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος κλιματισμού

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος κλιματισμού

Όταν το αυτόματο σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο, ο χειρισμός πολλών από τις λειτουργίες κλιματισμού πραγματοποιείται αυτόματα.

P5-1507–Climate–Button AUTO

Κουμπί αυτόματης ρύθμισης στην προβολή κλιματισμού.

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε στιγμιαία ή παρατεταμένα το AUTO.

  • Σύντομο πάτημα - η ανακυκλοφορία αέρα, ο κλιματισμός και η κατανομή αέρα ελέγχονται αυτόματα.
  • Παρατεταμένο πάτημα - η ανακυκλοφορία του αέρα, ο κλιματισμός και η κατανομή του αέρα ρυθμίζονται αυτόματα, και επίσης η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζουν στις στάνταρ ρυθμίσεις: 22 °C (72 °F) και ταχύτητα 3 (ταχύτητα 2 στο πίσω κάθισμα).

Η αυτόματη ρύθμιση του κλιματισμού ενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται.

Σημείωση

Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα χωρίς να απενεργοποιήσετε το αυτόματο σύστημα κλιματισμού. Το αυτόματο σύστημα κλιματισμού απενεργοποιείται, όταν η κατανομή του αέρα αλλάξει χειροκίνητα ή όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα αποθάμβωσης στη μέγιστη ένταση.


Σας βοήθησε αυτό;