Σύστημα θέρμανσης

Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης

Το ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου επιβατών και του κινητήρα ενώ οδηγείτε.

Το ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης είναι μία από τις δύο υπολειτουργίες του συστήματος θέρμανσης του αυτοκινήτου. Το σύστημα θέρμανσης είναι τοποθετημένο στον θόλο του μπροστινού δεξιού τροχού.

Σημείωση

Όταν το σύστημα προθέρμανσηςΙσχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο. βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να εκλύεται καπνός από τον θόλο του μπροστινού δεξιού τροχού και να ακούγεται ένας χαμηλός βόμβος. Μπορεί επίσης να ακούγεται ένας ήχος τικ από την αντλία καυσίμου από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Το ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης τίθεται σε λειτουργία και ελέγχεται αυτόματα όταν χρειάζεται θέρμανση κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου.

Απενεργοποιείται αυτόματα όταν το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό καύσιμο στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσηςΙσχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο..


Σας βοήθησε αυτό;