Πρακτικές πληροφορίες στο Volvo On Call

Κωδικός PIN για Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Κωδικός PIN για Volvo On Call*

Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείται ένας κωδικός PIN, για να αναγνωρίζεται ότι ένα άτομο είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί υπηρεσίες Volvo On Call σε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Ο τετραψήφιος κωδικός PIN, που αποστέλλεται στον/στην κάτοχο του αυτοκινήτου όταν ο Επίσημος Διανομέας ενεργοποιήσει τη συνδρομή, χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες Volvo On Call, π.χ. ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On CallΔεν ισχύει για αγορές Volvo On Call τύπου B. ή δημιουργία λογαριασμού για την εφαρμογή Volvo On Call.

Αν έχετε ξεχάσει ή θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN

Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή χρειαστεί να τον αλλάξετε (π.χ. όταν αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με Volvo On Call), επικοινωνήστε με

  • το Επίσημο Δίκτυο της Volvo
  • το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo Volvo On CallΔεν ισχύει για αγορές Volvo On Call τύπου B. χρησιμοποιώντας το κουμπί ON CALL, την Volvo On Call εφαρμογή ή με ένα απλό τηλεφώνημα.

Ο νέος κωδικός αποστέλλεται στον/στην κάτοχο του αυτοκινήτου.

Έχει εισαχθεί λανθασμένος κωδικός PIN για την εφαρμογή επανειλημμένα

Αν καταχωρηθεί λάθος κωδικός PIN δέκα φορές στη σειρά, ο λογαριασμός θα κλειδωθεί. Πρέπει να επιλέξετε νέο κωδικό PIN για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά την εφαρμογή και να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό για την εφαρμογή, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που ακολουθήσατε όταν δημιουργήσατε τον προηγούμενο λογαριασμό για την εφαρμογή.


Σας βοήθησε αυτό;