Πρακτικές πληροφορίες στο Volvo On Call

Υπηρεσίες Volvo On Call* ανά αγορά

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Υπηρεσίες Volvo On Call* ανά αγορά

Παρακάτω παρατίθενται οι τύποι αγορών στις οποίες είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες Volvo On Call.

Υπηρεσίες

Τύπος αγοράς

A

B

Εφαρμογή Volvo On Call

X

X

Αυτόματη ειδοποίηση σύγκρουσης

X

X

Υπηρεσία έκτακτης ανάγκης SOS

X

X

Οδική βοήθεια

X

X

Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα θυρών μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης

X

Ειδοποίηση κλοπής μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης

X

Ανίχνευση κλεμμένου οχήματος

X

Απομακρυσμένη ακινητοποίηση οχήματος

XΜόνο ορισμένες αγορές Volvo On Call τύπου A

Εξυπηρέτηση πελατών

X

XΜόνο ορισμένες αγορές Volvo On Call τύπου B

Αποστολή προορισμών στο σύστημα πλοήγησης μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης

XΜόνο ορισμένες αγορές Volvo On Call τύπου A

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Volvo Cars

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.volvocars.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες της εφαρμογής Volvo On Call.


Σας βοήθησε αυτό;