Αλλαγή τροχών

Όταν αλλάζετε ελαστικά

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Όταν αλλάζετε ελαστικά

Μπορείτε να αλλάξετε τα ελαστικά του αυτοκινήτου π.χ. με χειμερινά ελαστικά / εφεδρικό τροχό. Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες για την αφαίρεση και την τοποθέτηση των τροχών.

Όταν επιλέγετε διαφορετική διάσταση ελαστικών

Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις των ελαστικών είναι εγκεκριμένες για χρήση στο αυτοκίνητο.

Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για την ενημέρωση του λογισμικού κάθε φορά που αλλάζετε διαστάσεις ελαστικών. Μπορεί να χρειαστεί λήψη (download) λογισμικού όταν επιλέγετε τόσο μεγαλύτερες όσο και μικρότερες διαστάσεις ελαστικών, και επίσης κατά την εναλλαγή μεταξύ θερινών και χειμερινών ελαστικών.


Σας βοήθησε αυτό;