Ενημερώσεις λογισμικού

Τελευταίες ενημερώσεις

Μάθετε ποιες βελτιώσεις έγιναν στην τελευταία ενημέρωση των αυτοκινήτων σας

Ενημερώσεις λογισμικού

Ενημερώσεις συστήματος αυτοκινήτου

Οι ενημερώσεις συστήματος προορίζονται για τα μέρη του αυτοκινήτου που αφορούν στη σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο και στο σύστημα Infotainment. Αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις συστήματος, μπορείτε να τις εφαρμόσετε όλες μαζί ή μία κάθε φορά.

Ενημερώσεις από το αυτοκίνητο

Οι ενημερώσεις για διάφορα από τα συστήματα του αυτοκινήτου μπορούν να εκτελεστούν από την κεντρική οθόνη, όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις ενημερώσεις από το αυτοκίνητο

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης αρκετών από τα συστήματα του αυτοκινήτου απευθείας από την κεντρική οθόνη.

Ενημερώσεις λογισμικού OTA (Over The Air)

Η ενημέρωση του λογισμικού του αυτοκινήτου σας μέσω OTA (over-the-air) σας δίνει πρόσβαση σε επερχόμενες λειτουργίες και βελτιώσεις χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε συνεργείο.

Προβλήματα με τον ασύρματο φορτιστή τηλεφώνου

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον ασύρματο φορτιστή τηλεφώνου, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε.

Ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας στην κεντρική οθόνη

Μπορεί να παρατηρήσετε ένα κίτρινο ή κόκκινο εικονίδιο κάτω από το Σύστημα στην κεντρική οθόνη, όπως στην παρακάτω εικόνα. Το χρώμα του εικονιδίου εξαρτάται από την έκδοση λογισμικού που έχει εγκατασταθεί στο αυτοκίνητο. Το εικονίδιο εμφανίζεται όταν για το επίπεδο επιδιόρθωσης ασφαλείας του συστήματος Android έχει παρέλθει ο επιτρεπόμενος αριθμός ημερών.

Σύνδεση στο διαδίκτυο για λήψεις λογισμικού OTA

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο μέσω της ενσωματωμένης κάρτας SIM κατά τη λήψη μιας ενημέρωσης λογισμικού OTA (over-the-air).

Λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού OTA

Όλες οι ενημερώσεις λογισμικού OTA (over-the air) αποτελούνται από δύο φάσεις: μία φάση λήψης και μία φάση εγκατάστασης.

Εκδόσεις λογισμικού OTA

Ενημερώσεις λογισμικού OTA (Over-the-air) διατίθενται τακτικά. Πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα υποστήριξης, στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου και στην εφαρμογή Volvo Cars.