Βιωσιμότητα

Για τη Volvo Cars, η βιωσιμότητα είναι εξίσου σημαντική με την ασφάλεια. Στοχεύοντας στην κλιματική ουδετερότητα, υιοθετώντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και διεξάγοντας τις επιχειρηματικές μας λειτουργίες με υπευθυνότητα, συμβάλλουμε στην προστασία του πλανήτη και συνεισφέρουμε σε μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Ένα αυτοκίνητο Volvo φορτίζεται σε έναν σταθμό φόρτισης.

Οι φιλοδοξίες μας

Δράση για το κλίμα

Να γίνουμε κλιματικά ουδέτερη εταιρεία μέχρι το 2040

Κυκλική οικονομία

Να υιοθετήσουμε το μοντέλο κυκλικής οικονομίας μέχρι το 2040

Ηθική και υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα

Να γίνουμε αναγνωρισμένος ηγέτης στην ηθική και υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα

Πώς θα το πετύχουμε;

Δράση για το κλίμα

Ως πάροχος λύσεων κινητικότητας αναγνωρίζουμε ότι είμαστε μέρος του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και ότι έχουμε την ευθύνη να δράσουμε. Μειώνοντας τις εκπομπές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας, στοχεύουμε να γίνουμε μια κλιματικά ουδέτερη εταιρεία έως το 2040.

Ένα Volvo SUV κινείται σε μια γέφυρα που διασχίζει μια τεχνητή λίμνη.

Κλιματικά ουδέτερη παραγωγή

Στόχος μας είναι να πετύχουμε μια κλιματικά ουδέτερη παραγωγή μέχρι το 2025. Ήδη σήμερα τα εργοστάσιά μας παγκοσμίως τροφοδοτούνται με κλιματικά ουδέτερη ηλεκτρική ενέργεια σε ποσοστό άνω του 80 τοις εκατό. Από το 2008, όλα τα ευρωπαϊκά μας εργοστάσια λειτουργούν με υδροηλεκτρική ενέργεια.

Συνεργασία με τους προμηθευτές

Η μείωση των εκπομπών στην εφοδιαστική μας αλυσίδα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων μας για το κλίμα. Ενθαρρύνουμε τους κορυφαίους προμηθευτές μας να χρησιμοποιούν 100 τοις εκατό ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2025 και να αναπτύξουν μια πιο κυκλική προσέγγιση στα υλικά.

Ένα Volvo SUV κινείται σε μια γέφυρα που διασχίζει μια τεχνητή λίμνη.

Έγκριση του σχεδίου μας για το κλίμα από ανεξάρτητο φορέα

Ο ανεξάρτητος οργανισμός Science Based Targets initiative (SBTi)* ενέκρινε το φιλόδοξο σχέδιό μας να γίνουμε μια κλιματικά ουδέτερη εταιρεία μέχρι το 2040. Σύμφωνα με το SBTi, οι στόχοι μας για τη μείωση των εκπομπών ευθυγραμμίζονται με εκείνους της Συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε επίπεδα σαφώς κατώτερα των 2°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

*Το SBTi είναι μια συνεργασία ανάμεσα στον οργανισμό Carbon Disclosure Project (CDP), το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, το World Resources Institute (WRI) και το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF).

*Το SBTi είναι μια συνεργασία ανάμεσα στον οργανισμό Carbon Disclosure Project (CDP), το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, το World Resources Institute (WRI) και το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF).

Κοντινό ενός καθίσματος αυτοκινήτου με το διεθνές σήμα της ανακύκλωσης ραμμένο στο ύφασμα.

Κυκλική οικονομία

Οι φυσικοί πόροι του πλανήτη είναι περιορισμένοι. Αυτό απαιτεί μια νοοτροπία που ενστερνίζεται την κυκλική οικονομία, όπου τα ανταλλακτικά και τα υλικά που χρησιμοποιούνται δεν ανακτώνται απλώς στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του αυτοκινήτου, αλλά και επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγή νέων οχημάτων. Γι' αυτό σχεδιάζουμε τα αυτοκίνητά μας με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούμε τα απόβλητα και να αξιοποιούμε σε μεγαλύτερο βαθμό ανακυκλωμένα και βιολογικά υλικά.

Ηθική και υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα

Προστατεύοντας την ευημερία και τα δικαιώματα των υπαλλήλων μας, προάγοντας την ισότητα και καταβάλλοντας προσπάθειες για να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις εντός της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, στοχεύουμε να γίνουμε αναγνωρισμένος ηγέτης στην ηθική και υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μπαταρία που φορτίζεται.

Μπαταρίες φιλικές προς το περιβάλλον

Έχουμε δεσμευτεί για την υπεύθυνη προμήθεια των μπαταριών μας. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, είμαστε η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που εισήγαγε τεχνολογία blockchain σε ολόκληρη την εφοδιαστική της αλυσίδα κοβαλτίου, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε και να ιχνηλατούμε το κοβάλτιο που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες μας.

Τι είναι η τεχνολογία blockchain;

Ο άντρας πίσω από το σύστημα αισθητήρων Λάμδα της Volvo επιδεικνύει την εφεύρεσή του.

Μια κληρονομιά βιωσιμότητας

Καταβάλλουμε προσπάθειες για να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο επί σειρά ετών. Ανακαλύψτε μερικές από τις δράσεις που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα.