Bilfunksjoner

Kjøre ut fra en parallell parkeringsplass med Park Assist Pilot

Oppdatert 11/25/2019

Kjøre ut fra en parallell parkeringsplass med Park Assist Pilot

Med tilleggsutstyret Park Assist Pilot kan du få hjelp når du skal kjøre ut fra en parallell parkeringsplass. Her finner du informasjon og en instruksjonsvideo som beskriver hvordan du bruker funksjonen.

Kjøre ut fra en parallell parkeringsplass med Park Assist Pilot

Park Assist PilotTilleggsutstyr er en førerhjelp som kan hjelpe deg når du skal kjøre ut fra en parallell parkeringsplass.

Park Assist Pilot, kjøre ut fra parallell parkering

Notat

Menyvalg og innstillinger kan ha forskjellig utseende avhengig av programvareversjon og språkinnstillinger.

Når du vil kjøre ut fra en parallell parkeringsplass, trykker du på Parkering ut i funksjonsvinduet på midtdisplayet, eller tilsvarende knapp i kameravinduet.

Angi med blinklysene i hvilken retning du vil at funksjonen skal hjelpe deg å kjøre ut av parkeringsluken.

Følg instruksjonene på midtdisplayet og vær klar til å kjøre forover, rygge og bremse bilen. Hold alltid øye med området rundt bilen.

Når systemet oppfatter at ingen flere manøvreringer er nødvendige for å kjøre ut av parkeringsluken, slås funksjonen av automatisk. Du som fører har ansvaret for å gjøre ytterligere manøvreringer hvis omstendighetene krever det. Du som fører er alltid ansvarlig for at bilen kjøres ut av parkeringsluken på en sikker måte.

Notat

Sørg for at rattet kan bevege seg fritt når Park Assist Pilot hjelper til å styre bilen. Vent til rattet har dreid ferdig før du begynner å kjøre forover eller bakover. Vær alltid klar til å ta over styringen om nødvendig.

Kontroller at rattet kan roteres tilbake til utgangsposisjonen av seg selv når funksjonen slås av. Du som fører kan da være nødt til å dreie rattet manuelt for å kjøre ut fra en parkeringslomme.

Notat

Legg merke til at Park Assist Pilot ikke kan aktiveres når det er koblet en tilhenger til bilen.

Notat

Park Assist Pilot er et kompletterende hjelpemiddel og kan ikke håndtere alle situasjoner ved alle forhold. Føreren er alltid ansvarlig for følgende:

  • holde nøye oppsikt rundt bilen.
  • følge instruksjonene på midtdisplayet.
  • velge riktig gir.
  • regulere og holde sikker fart.
  • bremse og stanse.

Advarsel

Funksjonen som beskrives er et kompletterende hjelpemiddel - den kan ikke håndtere alle situasjoner ved alle forhold.

Føreren har alltid ansvaret for at kjøretøyet kjøres på en sikker måte og at gjeldende lover og trafikkbestemmelser overholdes.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, se førerveiledningen for bilen.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?