Bilfunksjoner

Tips om bruk av Pilot Assist

Oppdatert 11/25/2019

Tips om bruk av Pilot Assist

Pilot Assist er en komfortfunksjon som kan gi deg styrehjelp og hjelpe deg til å holde avstanden til en bil foran deg. Til å begynne med kan det føles som en ny opplevelse når Pilot Assist hjelper deg å styre bilen, og du kan trenge noen mil med Pilot Assist før du føler deg helt bekvem med funksjonen. Nedenfor finner du tips som kan hjelpe deg med bruken av Pilot Assist.

Lær å kjenne Pilot Assist

De første gangene du bruker Pilot Assist bør du kjøre i en rolig trafikksituasjon på en motorvei. Pilot Assist er utviklet for at den skal fungere best på tørre motorveier, med tydelige sidelinjer og jevn trafikkflyt.

Ta deg god tid når du skal lære funksjonen å kjenne. Etter en stund blir du bekvem med hvordan den fungerer, og lærer i hvilke situasjoner Pilot Assist kan hjelpe deg. Det er viktig at du hele tiden er oppmerksom på kjøringen og holder hendene på rattet. Du er ansvarlig for at bilen føres på en sikker måte, også når Pilot Assist brukes.

Instruksjonsvideoer

Under kan du se videoer om Pilot Assist, om hvordan du aktiverer og bruker funksjonen:

Pilot Assist, del 1

Pilot Assist, del 2

Notat

Med programvaren Sensus Connect fra mai 2017, kan Pilot Assist ikke aktiveres hvis en tilhenger, sykkelholder eller liknende er koblet til bilens elsystem.

I svinger og når veien deler seg

Pilot Assist samspiller med deg som fører. Du bør derfor alltid være klar til å øke din egen styreinnsats, spesielt i svinger. Ikke vent på styrehjelp. Styr når det er nødvendig.

Hvis du nærmer deg en avkjøring eller hvis veien deler seg, styr da mot den filen du vil kjøre mot, for å fortelle Pilot Assist hvor du er på vei.

Pilot Assist prøver å holde bilen midt i kjørefeltet

Når Pilot Assist hjelper til å styre, prøver den å plassere bilen midt mellom de synlige veilinjene. For at kjøreopplevelsen skal bli mykere, lønner det seg å la bilen finne en god plassering. Du har selv mulighet til å justere posisjonen ved å øke din egen styreinnsats. Det er viktig at du passer på at bilen plasseres på en sikker måte i kjørefeltet.

Hvis du opplever at Pilot Assist plasserer bilen på en måte som ikke passer til trafikksituasjonen eller måte du ønsker å kjøre bilen på, kan du enkelt slå av Pilot Assist eller bytte til adaptiv fartsholder(Adaptive Cruise Control - ACC) med knappene på rattet. Du bytter fra aktiv Pilot Assist til aktiv fartsholder med et trykk på venstrepilknappen på rattet. Når du ønsker å aktivere Pilot Assist igjen, trykker du på høyrepilknappen på rattet.

Hvordan vet jeg når Pilot Assist gir styrehjelp?

Når rattsymbolet i førerdisplayet eller Head-up-displayetTilleggsutstyr. Gjelder ikke XC40. er grønt, hjelper Pilot Assist deg å styre. Når rattsymbolene er grå, får du ingen styrehjelp. Du kjenner det tydelig på rattet når Pilot Assist hjelper deg å styre. Du kan naturligvis alltid styre bilen på en annen måte enn det Pilot Assist foreslår. Når du gjør det, vil du oppleve en liten motstand i rattet så lenge styrehjelpen er aktiv.

16w49 - P5 - Support site - Pilot Assist grey and green steering wheels

Når rattsymbolet i førerdisplayet er grønt, hjelper Pilot Assist deg å styre (bilde 2 tilh.).

Styrehjelpen kan når som helst veksle mellom av og på

Det er viktig å vite at styrehjelpen når som helst, uten forvarsel, kan veksle mellom av og på. Dette kan f. eks. komme av at veimerkingen ikke er tydelig nok til at systemet skal kunne se den.

Fokuser på kjøringen og hendene på rattet

Det er også viktig at du hele tiden fortsetter å kjøre aktivt og oppmerksomt, siden Pilot Assist ikke kan lese alle situasjoner, og funksjonen kan veksle mellom av og på uten forvarsel. Hvis systemet oppdager at du ikke har hendene på rattet, varsles du med en lyd og en tekstmelding på førerdisplayet. Pilot Assist slås av hvis du ikke følger oppfordringen.

Aktivere/deaktivere Pilot Assist

Du aktiverer og deaktiverer funksjonen enkelt ved å bla til Pilot Assist-symbolet med piltastene på rattet. Trykk så på rattknappen for å starte Pilot Assist.

Notat

Her beskrives funksjonen i korte trekk. Hvis du vil ha fullstendig informasjon og lese viktige advarsler osv., se førerveiledningen for din bilmodell.

Tilgang til funksjoner kan variere etter land (marked) og modell.

Enkelte systemer er standardmontert, mens andre er tilleggsutstyr. Dette kan variere avhengig av marked, årsmodell og bilmodell.

Advarsel

Funksjonen som beskrives er et kompletterende hjelpemiddel, og kan ikke håndtere alle situasjoner ved alle forhold.

Føreren har alltid ansvaret for at kjøretøyet kjøres på en sikker måte og at gjeldende lover og trafikkbestemmelser overholdes.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?