Smartphone Integration

7 Resultater

Bruke Android Auto

Ved å koble en Android-telefon til din bil kan du blant annet høre på musikk, ringe (telefonere), få veivisning og bruke enkelte apper.

Bruke Apple®CarPlay®

Ved å koble en iOS-enhet til bilen din kan du blant annet høre på musikk, ringe, sende og motta meldinger samt bruke utvalgte apper. Funksjonene kan også talestyres med Siri.

Smartphone Integration

Ved hjelp av Smartphone Integration har du mulighet til å koble din Android- eller Apple-telefon til din Volvo.

Android Auto

Oppdatert 11/25/2019

Android Auto

Android Auto gjør det mulig å styre mange av funksjonene på din Android-telefon via bilens midtdisplay. Her kan du lese om Android Auto og hva du bør kjenne til før du begynner å bruke funksjonen.

Android Auto

Ved å koble en Android-telefon til bilen din kan du blant annet høre på musikk, ringe, få kjøreanvisninger og bruke apper med Android Auto. Android Auto fungerer med bestemte Android-telefoner.

16w46 - P5 - Support site - Android Auto Clock View

Med Android Auto kan du blant annet ringe, få kjøreanvisninger og bruke apper.

Apper

Informasjon om hvilke apper som støttes og hvilke telefoner som er kompatible finner du på Android Autos hjemmeside. Merk at Volvo ikke har ansvar for innholdet i Android Auto.

Bruke Android Auto

Se Bruke Android Auto for instruksjonsvideo og informasjon om hvordan du bruker Android Auto. For mer informasjon, se Tips om bruk av Android Auto.

Internettilkobling ved bruk av Android Auto

Hvis telefonen er koblet til bilen via BluetoothGjelder ikke ved tilkobling via Wi-Fi eller bilmodem (P-SIM), vil tilkoblingen brytes ved bruk av Android Auto. Du gjenopptar da internettilkoblingen i din bil ved å dele internett via Wi-Fi-hotspot fra din telefon. Se instruksjonene nedenfor.

Instruksjoner

På din telefon: Velg Innstillinger > Internettdeling > Aktivere funksjonenInnstillingene for internettdeling kan variere avhengig av telefonmodellen..

I din bil: Velg Innstillinger > Kommunikasjon > Wi-Fi > Aktiver funksjonen. Mer informasjon, se Koble til internett via mobiltelefon (WiFi).

Bilen søker opp telefonens delte Wi-Fi-hotspot og kobler til internett.

Merk at telefonen kan slå av internettdelingen etter at kontakten med bilen er brutt. Følg trinn 1 over for å aktivere Internettdeling igjen.

Notat

Bilen må være utstyrt med to USB-innganger (USB-hub)tilleggsutstyr. for at det skal være mulig å bruke Android Auto. Hvis bilen bare har én USB-inngang, er det ikke mulig å bruke Android Auto.

Det er ikke mulig å installere Android Auto i XC90 eller XC90 Twin Engine av årsmodell 2016, ettersom de ikke har USB-hub. Det er ikke mulig å ettermontere USB-hub i disse modellene.

Du må installere Android Auto på din mobiltelefon for å kunne bruke Android Auto. Se Android Autos nettside for informasjon om hvilke markeder appen er tilgjengelig på.

Android Auto kjører i bakgrunnen hvis en annen app startes i samme delvindu. Hvis du vil vise Android Auto i delvinduet igjen, trykker du på ikonet Android Auto i appvinduet.

Notat

Ved bruk av Internett overføres data (datatrafikk), som kan medføre en kostnad. Kontakt nettverksoperatøren om kostnaden av datatrafikk.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?


Tips om bruk av Android Auto

Her finner du tips som du kan ha nytte av når du bruker Android Auto.

CarPlay®

CarPlay gjør det mulig å styre mange av funksjonene på din iOS-enhet via bilens midtdisplay. Her kan du lese om CarPlay og hva du bør kjenne til før du begynner å bruke funksjonen.

Tips om bruk av Apple®CarPlay®

Her finner du tips som du kan ha nytte av når du bruker CarPlay.