Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji fotela i lusterek zewnętrznych

Jeśli pozycja fotela regulowanego elektrycznie* i lusterek zewnętrznych została zapisana w pamięci, ustawienia te można aktywować za pomocą przycisków pamięci.

Przywołanie zapamiętanego ustawienia

P6-CMA-seat position memory buttons

Z zapisanych ustawień można skorzystać zarówno przy otwartych, jak i zamkniętych drzwiach przednich:

Otwarte drzwi przednie

Nacisnąć krótko jeden z przycisków pamięci 1 (P5-Icon red circle 2) lub 2 (P5-Icon red circle 3). Fotel regulowany elektrycznie i zewnętrzne lusterka wsteczne przesuwają się i zatrzymują się w położeniach zapisanych pod wybranym przyciskiem pamięci.

Zamknięte drzwi przednie

Nacisnąć jeden z przycisków pamięci 1 (P5-Icon red circle 2) lub 2 (P5-Icon red circle 3) i przytrzymać, aż fotel i zewnętrzne lusterka wsteczne zatrzymują się w położeniach zapisanych pod wybranym przyciskiem pamięci.

Jeśli przycisk pamięci zostanie zwolniony, ruch fotela i zewnętrznych lusterek wstecznych zostanie zatrzymany.

 Ostrzeżenie

  • Ponieważ fotel kierowcy można regulować przy wyłączonym zapłonie, dzieci nie należy nigdy pozostawiać w pojeździe bez opieki.
  • Ruch fotela można ZATRZYMAĆ w dowolnym momencie, naciskając dowolny przycisk na panelu sterowania fotela regulowanego elektrycznie.
  • Nie regulować fotela podczas jazdy.
  • Upewnić się, że w trakcie regulacji pod fotelami nie znajdują się żadne przedmioty.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.

Czy to było pomocne?