Korzystanie z HomeLink®*1

Po pełnym zaprogramowaniu sterownika HomeLink® może być on wykorzystywany zamiast oryginalnych nadajników zdalnego sterowania.

Nacisnąć zaprogramowany przycisk. Drzwi garażu, brama, system alarmowy lub podobne urządzenie jest aktywowane (może to zając kilka sekund). Jeśli przycisk zostanie naciśnięty na dłużej niż 20 sekund, przeprogramowanie zostanie rozpoczęte. Po naciśnięciu przycisku, lampka kontrolna świeci się lub błyska. W razie potrzeby oryginalnych nadajników zdalnego sterowania można oczywiście nadal używać równolegle ze sterownikiem HomeLink®.

 Uwaga

Po wyłączeniu zapłonu sterownik HomeLink® działa jeszcze przez co najmniej 7 minut.

 Uwaga

Ze sterownika HomeLink® nie można korzystać po zablokowaniu zamków samochodu i uzbrojeniu alarmu* z zewnątrz.

 Ostrzeżenie

  • W przypadku użycia nadajnika HomeLink® do sterowania bramą garażową lub wjazdową, należy upewnić się, że nikt nie przebywa w pobliżu poruszającej się bramy.
  • Nie używać sterownika HomeLink® do obsługi bramy garażowej, która nie jest wyposażona w funkcję zatrzymania awaryjnego i cofania w przypadku napotkania na przeszkodę.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Dotyczy niektórych wersji rynkowych.

Czy to było pomocne?