Monitorowanie temperatury przewodu ładującego

W celu umożliwienia bezpiecznego ładowania akumulatora samochodu1 skrzynka sterownicza przewodu ładującego i wtyczka zostały wyposażone we wbudowane urządzenia monitorujące temperaturę.

Temperatura jest monitorowana przez moduł sterujący i wtyczkę.

Monitorowanie w module sterującym

Ładowanie zostanie wyłączone, jeśli temperatura modułu sterującego będzie za wysoka. Ma to na celu zabezpieczyć elektronikę. Może tak się zdarzyć przykładowo przy wysokich temperaturach zewnętrznych, na przykład przy bezpośrednim i silnym nasłonecznieniu modułu sterującego.

Monitorowanie wtyczki

Prąd ładowania zostaje zmniejszony, jeśli temperatura wtyczki nadmiernie wzrośnie. Jeśli temperatura przekroczy poziom krytyczny, ładowanie zostanie całkowicie wstrzymane.

 Ostrzeżenie

Funkcja monitorowania temperatury przewodu ładującego pomaga chronić układ ładowania samochodu, ale nie może zagwarantować, że nigdy nie dojdzie do przegrzania.

 Ważne

Jeśli funkcja monitorowania temperatury wielokrotnie automatycznie zmniejszyła poziom prądu ładowania, trzeba znaleźć i usunąć przyczyny przegrzewania się układu.

 Ważne

Unikać wystawiania skrzynki sterowniczej i jej wtyczki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W takim przypadku istnieje ryzyko, że zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane we wtyczkę ograniczy lub przerwie ładowanie samochodu.

 Ważne

Jeśli ładowanie zostanie przerwane w sposób niezamierzony, przewód ładujący i układ ładowania samochodu powinny zostać sprawdzone przez przeszkolonego i wykwalifikowanego technika serwisu Volvo. Gniazdo sieciowe powinno także zostać sprawdzone przez elektryka z uprawnieniami.
  1. 1 Dotyczy ładowania przy użyciu przewodu ładującego typu „mode 2”.