Radio*

Istnieje możliwość słuchania zarówno kanałów FM, jak i DAB.

iCup-2037-Radio app icon

Radio można obsługiwać na wyświetlaczu centralnym, za pomocą przycisków na kierownicy lub sterowania głosowego.

iCup-2037-Google play icon

Więcej aplikacji radiowych można pobrać z Google Play.

Powiązanie między DAB a FM

W sytuacji obniżającej się jakości bądź zaniku sygnału danej stacji radiowej, funkcja ta umożliwia przełączenie stacji FM lub DAB na odbiór tej samej stacji w innej grupie kanałów (grupie transmisyjnej), w której sygnał jest silniejszy, w obrębie pasma DAB i/lub pomiędzy DAB a FM. Obsługiwane są wszystkie opcje przełączania: DAB-DAB, DAB-FM oraz FM-DAB. Powiązanie można włączyć w części Ustawienia w aplikacji radia.

Sortowanie

Gdy funkcja powiązania DAB/FM jest włączona, lista kanałów zawiera tylko kanały z dobrą jakością sygnału, a powielone kanały z gorszą jakością sygnału są usuwane bez względu na tryb nadawania – FM czy DAB. Gdy funkcja powiązania DAB/FM nie jest włączona, kanały DAB i FM znajdują się na oddzielnych zakładkach.

Szybkie polecenia

Gdy aplikacja jest używana, można ją również obsługiwać szybkimi poleceniami w widoku strony głównej.

Komunikaty radia1

W ustawieniach aplikacji radiowej można wybrać różne rodzaje komunikatów radiowych, np. informacje o ruchu drogowym i ważne informacje społeczne.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Dotyczy niektórych wersji rynkowych.