Ograniczenia modułów kamery i radaru

Kamera i radar mogą podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym, które z kolei ograniczają działanie funkcji korzystających z tych modułów. Kierowca powinien zdawać sobie sprawę z poniższych przykładowych ograniczeń.

Ograniczenia wspólne dla kamery i radaru

Przesłonięte pole działania modułu

Nie umieszczać, nie wsuwać ani nie instalować nic przed modułami kamery i radaru ani wokół nich – może to spowodować zakłócenie działania funkcji korzystających z kamery i radaru. Może się to wiązać z ograniczonym działaniem funkcji, ich całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.

Uszkodzenia szyby przedniej

Obowiązują także poniższe zasady, gdy kamera jest umieszczona w szybie przedniej:
  • Jeżeli przed modułem pojawi się rysa, pęknięcie lub odprysk po uderzeniu kamienia zajmujące powierzchnię o wielkości ok. 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 cala) lub większą, należy skontaktować się ze stacją obsługi1 w celu wymiany szyby przedniej.
  • Firma Volvo zaleca, aby nie naprawiać pęknięć, zarysowań ani odprysków po uderzeniach kamieni na powierzchni szyby przed modułem – w takim przypadku należy wymienić całą szybę przednią.
  • Przed wymianą przedniej szyby należy skontaktować się ze stacją obsługi1, by sprawdzić, czy została zamówiona do zamontowania odpowiednia szyba.
  • W przypadku wymiany szyby przedniej należy zamontować wycieraczki tego samego typu lub wycieraczki zatwierdzone przez Volvo.
  • W razie wymiany szyby przedniej konieczna jest ponowna kalibracja modułu kamery w stacji obsługi1 w celu zapewnienia funkcjonalności wszystkich systemów działających w oparciu o kamerę w samochodzie.

 Uwaga

Jeśli uszkodzenie nie zostanie naprawione, może to doprowadzić do ograniczenia sprawności działania układów wspomagających kierowcę, które korzystają z modułu kamery i/lub radaru. Może się to wiązać z ograniczonym działaniem funkcji, ich całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.

Dodatkowe ograniczenia radaru

Prędkość pojazdu

Zdolność modułu radarowego do wykrywania pojazdu poprzedzającego ulega znacznemu ograniczeniu, gdy prędkość takiego pojazdu znacznie różni się od prędkości własnego samochodu.

Ograniczenie pola detekcji

Moduł radarowy ma ograniczone pole detekcji. W pewnych sytuacjach inny pojazd może nie zostać wykryty lub może to nastąpić później niż można by się spodziewać.

P5-1507-Adaptie Cruise Control, radar sensor field of vision
Pole detekcji modułu radarowego
  1. P5-Icon red circle 1W pewnych sytuacjach moduł radarowy wykrywa znajdujący się blisko pojazd z opóźnieniem, np. gdy pomiędzy samochód a poprzedzający pojazd wjeżdża z boku inny pojazd.
  2. P5-Icon red circle 2Motocykle i inne mniejsze pojazdy, które nie jadą środkiem pasa ruchu, mogą pozostać niewykryte.
  3. P5-Icon red circle 3Na łuku drogi moduł radarowy może zareagować na inny pojazd niż zamierzano lub stracić kontakt z pojazdem wcześniej wykrytym.

Ograniczone działanie

W razie intensywnego deszczu albo jeśli emblemat zostanie pokryty błotem pośniegowym lub lodem, działanie modułu radarowego może być ograniczone, może on zostać całkowicie wyłączony albo powodować nieprawidłowe reakcje różnych funkcji.

Dodatkowe ograniczenia kamery

Pogorszona widoczność

Kamery mają podobne ograniczenia jak ludzkie oko – np. gorzej „widzą” w trakcie intensywnych opadów śniegu lub deszczu, w gęstej mgle, podczas burzy piaskowej lub zamieci śnieżnej. W takich warunkach działanie układów korzystających z kamery może ulec poważnemu ograniczeniu lub chwilowemu wyłączeniu.

Oświetlenie silnym strumieniem światła, odbicia światła od nawierzchni drogi, brudna jezdnia lub niewyraźne linie na jezdni mogą w istotny sposób ograniczyć możliwości funkcjonalne kamery, gdy jest ona wykorzystywana do śledzenia pasa ruchu i wykrywania pieszych, rowerzystów, dużych zwierząt oraz innych pojazdów.

Bagażnik rowerowy albo inne akcesoria montowane z tyłu samochodu mogą przesłaniać pole widzenia kamery.

Dodatkowe ograniczenia kamery układu wspomagania parkowania*

Martwe sektory

P5-1617-Park Assist Camera 360, all camera views
Między polami widzenia kamer występują tzw. „martwe” obszary.

W widoku 360°* kamery układu wspomagania parkowania przeszkody lub obiekty mogą „zniknąć” w przerwach pomiędzy poszczególnymi kamerami.

 Ostrzeżenie

Należy pamiętać, że nawet jeśli może się wydawać, iż zasłonięta jest tylko stosunkowo niewielka część obrazu, ukryty może być dość duży sektor. W rezultacie przeszkoda może pozostać niewykryta aż do momentu, gdy samochód zajdzie się bardzo blisko niej.

Warunki oświetleniowe

Obraz z kamery jest dostosowany automatycznie do panujących warunków oświetlenia. Z tego powodu jasność i jakość obrazu na ekranie mogą ulegać niewielkim wahaniom. Słabe warunki oświetleniowe mogą spowodować pogorszenie jakości obrazu.

  1. 1 Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
  2. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.