Zdalne uruchamianie klimatyzacji przy użyciu aplikacji Volvo Cars*

Za pomocą aplikacji Volvo Cars można zdalnie uruchomić klimatyzację, aby ogrzać lub schłodzić wnętrze samochodu do komfortowej temperatury.
Przejść na kartę Px-2037-VOC app icon Home i nacisnąć Px-2417-VC app climate icon.
Nacisnąć opcję Start.
Klimatyzacja włącza się i pracuje przez 30 minut.

Nastawianie timera klimatyzacji

Można nastawić timer, żeby klimatyzacja włączyła się automatycznie w celu ogrzania kabiny pasażerskiej przed wyjazdem. Można nastawić 8 różnych timerów. Każdy timer można nastawić poprzez wybranie godziny i dnia tygodnia oraz określenie, czy ustawienie ma być powtarzane co tydzień.

Nastawić timery przy użyciu opcji Px-2417-VC app climate icon na karcie Px-2037-VOC app icon Home.

Inne ustawienia klimatyzacji

W niskiej temperaturze otoczenia automatycznie aktywowane jest podgrzewanie siedzenia kierowcy, siedzenia pasażera i kierownicy1.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Dotyczy samochodów wyposażonych w podgrzewanie kierownicy.