Czytanie instrukcji obsługi

Przed pierwszą jazdą należy przeczytać instrukcję obsługi, która pomoże zapoznać się z nowym samochodem.

Przeczytanie instrukcji obsługi to sposób na zaznajomienie się z nowymi funkcjami oraz uzyskanie informacji, jak poradzić sobie z obsługą samochodu w różnych sytuacjach i wykorzystać wszystkie możliwości samochodu. Prosimy przy tym zwracać szczególną uwagę na wyróżnione w sposób specjalny przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.

Prowadzone są nieustanne prace rozwojowe mające na celu doskonalenie naszego produktu. Wprowadzane modyfikacje mogą sprawić, że informacje, opisy i ilustracje zawarte w instrukcji obsługi będą różnić się od wyposażenia samochodu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.

© Volvo Car Corporation

Wyposażenie opcjonalne i akcesoria

Można tu również spotkać opisy urządzeń i funkcji będących zarówno wyposażeniem standardowym lub opcjonalnym (montowanym fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).

Wszystkie rodzaje opcji i akcesoriów znane w momencie publikacji są oznaczone gwiazdką: *.

Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie jest dostępne we wszystkich egzemplarzach pojazdów – mają one różne wyposażenie zależnie od potrzeby ich dostosowania do wymagań lokalnych rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.

Celem niniejszej informacji dla właściciela jest wyjaśnienie wszystkich możliwych funkcji, opcji i akcesoriów samochodu Volvo. Nie stanowi ona oświadczenia ani gwarancji, że wszystkie każdy samochód Volvo posiada te cechy, funkcje i opcje. Część stosowanej terminologii może nie być dokładnie taka sama jak terminologia używana w materiałach handlowych, marketingowych i reklamowych.

W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt z dealerem Volvo.

Teksty o charakterze specjalnym

 Ostrzeżenie

Fragmenty tekstu opatrzone nagłówkiem OSTRZEŻENIE informują o ryzyku wystąpienia obrażeń ciała.

 Ważne

Fragmenty tekstu opatrzone nagłówkiem WAŻNE informują o ryzyku wystąpienia szkód materialnych.

 Uwaga

Fragmenty tekstu opatrzone nagłówkiem UWAGA zawierają porady i wskazówki, które na przykład ułatwiają korzystanie z różnych funkcji samochodu.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

W różnych miejscach samochodu umieszczone są naklejki, przekazujące w jasny sposób ważne informacje. Poniżej opisano ich rodzaje w kolejności zgodnej z hierarchią ważności.

Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia obrażeń ciała

P5-1507-Decal warning

Zgodne z normami ISO czarne symbole na żółtym tle paska ostrzegawczego oraz białe litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych

P5-1507-Decal notice

Zgodne z normami ISO białe symbole oraz białe litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.

Informacja

P5-1507-Decal information

Zgodne z normami ISO białe symbole oraz białe litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego.

 Uwaga

Nie jest zamiarem producenta, by naklejki widniejące w instrukcji obsługi były dokładną kopią naklejek znajdujących się w samochodzie. Zostały one zamieszczone w instrukcji w celu zaprezentowania ich orientacyjnego wyglądu oraz umiejscowienia w samochodzie. Informacje dotyczące Państwa samochodu znajdują się na odpowiednich naklejkach w samochodzie.

Ilustracje i filmy

Ilustracje i filmy wykorzystane w instrukcji obsługi są czasami schematyczne i mają na celu przedstawienie ogólnego wyglądu lub przykładu działania określonej funkcji. Mogą one odbiegać od wyglądu samochodu, zależnie od poziomu wyposażenia i rynku.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.