Volvo Assistance za granicą

Dostępność usług pomocy może zmieniać się podczas podróży po różnych krajach.

Po naciśnięciu przycisku SOS następuje zawsze połączenie z Volvo Assistance lub z centrum alarmowym na rynku, na którym znajduje się samochód.

Po naciśnięciu przycisku ON CALL następuje zawsze połączenie z Volvo Assistance w kraju użytkownika.

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dealerem Volvo.

Powiązane dokumenty