Włączanie i wyłączanie recyrkulacji powietrza

Funkcja recyrkulacji powietrza odcina dopływ zanieczyszczonego powietrza, gazów spalinowych itp. z zewnątrz samochodu, w wyniku czego układ klimatyzacji wykorzystuje w obiegu zamkniętym powietrze znajdujące się w kabinie pasażerskiej.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając przycisk regulacji temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego.
P6-XC40BEV-2037–Climate–Button recirculation
Nacisnąć przycisk recyrkulacji.
Recyrkulacja powietrza zostaje włączona/wyłączona i przycisk zapala się/gaśnie.

 Ważne

Jeżeli recyrkulacja powietrza w kabinie trwa zbyt długo, zachodzi ryzyko zaparowania wewnętrznych powierzchni szyb.

 Uwaga

Włączenie recyrkulacji powietrza nie jest możliwe, gdy włączony jest maksymalny nawiew odszraniania.

 Uwaga

Jeśli czujnik jakości powietrza wykryje, że powietrze zewnętrzne jest zanieczyszczone, wlot powietrza zostanie zamknięty i zostanie automatycznie włączona recyrkulacja powietrza.

Czy to było pomocne?