Komputer pokładowy

Komputer pokładowy samochodu rejestruje takie wartości jak przebieg, średnie zużycie i średnia prędkość.

Informacje w komputerze pokładowym

Px-23w04-BEV-iCup-TripMenu

Komputer pokładowy pokazuje poniższe wartości:

  • Przebieg
  • Średnie zużycie
  • Czas jazdy
  • Średnia prędkość

Otworzyć komputer pokładowy

Nacisnąć przycisk O na kierownicy.
Komputer pokładowy zostaje otwarty.

Licznik przebiegu dziennego

Są dwa liczniki przebiegu dziennego, TM i TA.

TM można zerować ręcznie, natomiast TA jest zerowany automatycznie, gdy samochód nie był używany przez co najmniej cztery godziny.

Licznik przebiegu całkowitego

Licznik przebiegu całkowitego rejestruje całkowity dystans przejechany przez samochód. Tej wartości nie można wyzerować.

Ustawienia komputera pokładowego

Ustawień komputera pokładowego dokonuje się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego.

Wcisnąć iCup-2037-Settings symbol.
Wybrać opcję Sterowanie.
Zmienić żądane ustawienia.