Zewnętrzne boczne poduszki powietrzne

Zewnętrzne boczne poduszki powietrzne w fotelu kierowcy i pasażera mają za zadanie chronić tułów oraz biodra w razie kolizji.
Px-21w46–Safety–Near-side airbag

Zewnętrzne boczne poduszki powietrzne są zamontowane w zewnętrznych ramach oparć przednich siedzeń i pomagają chronić kierowcę oraz pasażera na przednim siedzeniu.

Zewnętrzna boczna poduszka powietrzna uruchamiana jest przez czujniki w momencie odpowiednio silnego uderzenia w samochód. Poduszka rozwija się między ciałem jadącego a panelem drzwi, by zamortyzować pierwsze uderzenie. Pod naciskiem ciała poduszka stopniowo opróżnia się. Napełnienie zewnętrznej bocznej poduszki powietrznej zwykle następuje tylko po stronie zderzenia.

 Ostrzeżenie

Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu dokonania naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac przy systemie bocznych poduszek powietrznych może spowodować awarię i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

 Ostrzeżenie

Nie umieszczać żadnych przedmiotów w obszarze między zewnętrznym brzegiem fotela a panelem drzwi, ponieważ miejsce to jest potrzebne na boczną poduszkę powietrzną.

Firma Volvo zaleca, by używać wyłącznie pokrowców na fotele zatwierdzonych przez Volvo. Inne pokrowce na fotele mogą zakłócić działanie bocznych poduszek powietrznych.

 Ostrzeżenie

Boczne poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

Boczne poduszki powietrzne i foteliki dziecięce

Boczna poduszka powietrzna nie wpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.

Powiązane dokumenty

Czy to było pomocne?