Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy

Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy (CC1) pomaga kierowcy utrzymać jednostajną prędkość, co może zwiększać komfort jazdy podczas długich podróży autostradami oraz na długich odcinkach dróg głównych, na których ruch odbywa się płynnie.

Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy nie jest dostępny w samochodach wyposażonych w funkcję Pilot Assist.

Korzystanie z hamowania silnikiem zamiast hamulca zasadniczego

Przy korzystaniu z układu automatycznej kontroli prędkości jazdy, prędkość jazdy jest regulowana w sposób ograniczający konieczność częstego używania hamulca zasadniczego. Podczas zjazdu z wzniesienia może czasami być pożądane trochę szybsze ruszenie, a następnie ograniczenie przyspieszenia poprzez hamowanie silnikiem. W takiej sytuacji kierowca może tymczasowo uniemożliwić włączenie hamulca zasadniczego przez układ automatycznej kontroli prędkości jazdy.

Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:
Wcisnąć pedał przyspieszenia do około połowy jego skoku, a następnie zwolnić.
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy wyłączy hamowanie hamulcem zasadniczym i będzie korzystać tylko z hamowania silnikiem.

 Ostrzeżenie

  • Funkcja jest dodatkowym układem wspomagającym kierowcę, którego zadaniem jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w stanie poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
  • Zaleca się, aby kierowca przeczytał wszystkie części instrukcji obsługi dotyczące tej funkcji, aby poznać jej ograniczenia i dowiedzieć się, z czego powinien zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem korzystania z tego układu.
  • Układy wspomagające kierowcę nie zastępują uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
  1. 1 Cruise Control