Kompletna instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym

Drukowany dodatek zawiera tylko wybrane informacje. Kompletne i najbardziej aktualne informacje można znaleźć na wyświetlaczu centralnym samochodu.

 Ważne

W celu zapoznania się z ważnymi instrukcjami bezpieczeństwa, a także optymalnego wykorzystania możliwości samochodu, Volvo zaleca przeczytanie przed pierwszą jazdą wszystkich informacji dla właściciela w każdej kategorii dostępnej na wyświetlaczu centralnym.

 Ważne

Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu w ruchu drogowym oraz za przestrzeganie prawa i przepisów ponosi zawsze kierowca. Ważne jest również, aby samochód był serwisowany i obsługiwany zgodnie z zawartymi w instrukcji obsługi zaleceniami firmy Volvo.

Znajdowanie informacji na wyświetlaczu centralnym samochodu

Kompletne i aktualne informacje o samochodzie można zawsze znaleźć na wyświetlaczu centralnym. Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, nacisnąć iCup-2037-App view symbol, a następnie iCup--2037-Owners manual.

Informacje można znaleźć:
  • korzystając z funkcji wyszukiwania
  • korzystając z nawigacji wizualnej z użyciem ilustracji nadwozia i wnętrza
  • klikając poszczególne kategorie.

 Uwaga

Cyfrowa wersja instrukcji obsługi jest niedostępna w czasie jazdy.

Zmiana języka na wyświetlaczu centralnym może spowodować, że niektóre informacje dla właściciela nie będą zgodne z krajowymi albo lokalnymi przepisami. Nie należy przełączać języka na język słabo znany użytkownikowi, ponieważ może to spowodować trudności z poruszaniem się w obrębie menu na ekranie.

Informacje drukowane i strona pomocy technicznej

Zależnie od wybranego poziomu wyposażenia, rynku itd. w samochodzie mogą znajdować się dodatkowe informacje dla właściciela w formie drukowanej.

Istnieje możliwość zamówienia dodatku powiązanego z instrukcją obsługi. W celu złożenia zamówienia należy skontaktować się z dealerem Volvo.

Instrukcja obsługi jest także dostępna na stronie volvocars.com/intl/support.

 Uwaga

Jeśli informacje podawane na wyświetlaczu centralnym i w innych źródła różnią się między sobą, obowiązuje informacja z wyświetlacza centralnego.