Wypadek drogowy

Jeśli samochód uczestniczył w wypadku, włączyć światła awaryjne i w miarę możliwości przemieścić go w bezpieczniejsze miejsce.

Wezwać służby ratownicze lub pomoc drogową, zależnie od potrzeby.

W zależności od wyposażenia samochód może samoczynnie wykryć wypadek i skontaktować się z najbliższym centrum alarmowym. Dla samochodów bez systemu Volvo Assistance* wprowadzono zgodnie z europejskimi przepisami funkcję Pan-European eCall, która zapewnia dostęp do automatycznego alarmu w razie kolizji i pilnej pomocy w nagłych wypadkach1.

  • Wysiadając z samochodu, należy pamiętać o bezpieczeństwie!
  • Założyć kamizelkę odblaskową i ustawić trójkąt ostrzegawczy, by ostrzegać innych użytkowników drogi.

W razie kolizji z dzikim zwierzęciem

Zachować ostrożność, ponieważ ranne zwierzęta czują się jak w pułapce i mogą się wtedy bronić.

Wezwać policję, która zajmie się humanitarnym pozbawieniem życia ciężko rannego zwierzęcia albo usunie martwe zwierzę z jezdni, by nie stwarzało zagrożenia dla innych użytkowników drogi.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Dotyczy niektórych wersji rynkowych.