Odblokowanie drzwi bagażnika przy użyciu przycisku kluczyka

Na kluczyku znajduje się przycisk służący do odblokowywania tylko drzwi bagażnika.
16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button
Nacisnąć przycisk P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing na kluczyku.

Drzwi bagażnika zostają odblokowane, ale pozostają zamknięte.

Drzwi boczne są nadal zablokowane, a alarm uzbrojony*. Lampka kontrolna centralnego zamka i autoalarmu na tablicy rozdzielczej gaśnie, sygnalizując, że nie są zablokowane wszystkie zamki samochodu.

Drzwi bagażnika można otworzyć, chwytając za osłonięty gumową nakładką przycisk pod ich dolną krawędzią.

Jeśli drzwi bagażnika nie zostaną otwarte w ciągu 2 minut, zostaną ponownie zablokowane i nastąpi uzbrojenie alarmu.

Drzwi bagażnika sterowane elektrycznie*

Nacisnąć i przytrzymać przez parę sekund przycisk P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing na kluczyku.
Drzwi bagażnika zostają odblokowane i otwarte, natomiast drzwi boczne pozostają zablokowane z uzbrojonym alarmem*.

 Uwaga

Jeśli układ drzwi bagażnika sterowanych elektrycznie* będzie pracować nieprzerwanie przez długi czas, zostanie wyłączony w celu uniknięcia przeciążenia. Można go użyć ponownie po upływie kilku minut.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.