Ręczne wprowadzanie znaków, liter i słów na wyświetlaczu centralnym

Klawiatura wyświetlacza centralnego umożliwia włączenie wpisywania znaków, liter i słów na ekranie metodą „rysowania” palcem.
iCup-2037-Keypad handwriting

Nacisnąć przycisk na klawiaturze, aby przełączyć pisanie za pomocą klawiszy na wprowadzanie liter i znaków palcem.

iCup-2037-Keyboard symbol

Powrót do klawiatury z trybem regularnego wprowadzania znaków.

Ręczne wpisywanie znaków/liter/słów

Napisać znak, literę, słowo lub część słowa w obszarze do ręcznego wpisywania liter. Części słów lub słowa wpisywać jedno nad drugim lub w jednym ciągu.
Pojawi się szereg sugerowanych znaków, liter lub słów. Najbardziej prawdopodobny wybór znajduje się na górze listy.

 Ważne

Nie dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, ponieważ mogą go porysować.
Wprowadzić znak/literę/słowo, czekając chwilę.
Wpisany zostanie znak/litera/słowo z góry listy. Można również wybrać różne znaki, naciskając wymagany znak, literę lub słowo na liście.