Pobieranie map

Dane map zostają automatycznie zapisane, aby zapewnić dostęp do aplikacji Google Maps także wtedy, gdy samochód ma słabe połączenie z Internetem lub w ogóle go nie ma.

Aplikacja Maps automatycznie pobiera mapy na podstawie bieżącej lokalizacji i schematu podróży samochodu. Map tych można używać, gdy samochód nie jest podłączony do Internetu, aby:

  • zagwarantować funkcje nawigacji i bezpieczeństwo jazdy
  • zapewnić dostęp do aplikacji Maps w miejscach, w których jest ograniczony dostęp do Internetu lub w ogóle go nie ma.

Można również ręcznie wybrać obszar mapy i go pobrać.

 Uwaga

Powyższe instrukcje stanowią ogólny opis i obejmują dostawców zewnętrznych. Dostępność, sposób postępowania i funkcje podlegają zmianom i mogą być zróżnicowane.