Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia

Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia (TMK1) służy do uszczelniania przebitej opony oraz kontroli i korygowania ciśnienia powietrza w oponach.

Samochody wyposażone w koło zapasowe* nie mają awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia.

W skład zestawu naprawczego do ogumienia wchodzi kompresor i pojemnik z płynem uszczelniającym. Zestaw służy do tymczasowej naprawy przebitej opony.

 Uwaga

Środek uszczelniający skutecznie uszczelnia przebicia bieżnika opony, ale jego zdolność do uszczelniania przebitej ściany bocznej opony jest ograniczona. Nie używać zestawu naprawczego do ogumienia do naprawy opon, w których występują większe szczeliny, pęknięcia lub podobne uszkodzenia.

 Uwaga

Sprężarka jest przeznaczona do wykonywania tymczasowych napraw przebitych opon i została dopuszczona do użytku przez firmę Volvo.

Umiejscowienie

Zestaw do awaryjnej naprawy przebitej opony znajduje się w bloku piankowym pod podłogą przestrzeni bagażowej pod pokrywą silnika.

P6-2124-XC40/C40-Temporary Mobility Kit

Data ważności środka uszczelniającego

Pojemnik ze środkiem uszczelniającym trzeba wymienić, jeśli upłynęła data ważności podana na pojemniku (patrz naklejka na pojemniku). Wymieniony pojemnik należy traktować jako odpad niebezpieczny.

  1. 1 Temporary Mobility Kit
  2. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.