Zdejmowanie paneli pod pokrywą przednią

Istnieje możliwość wymontowania pewnej liczby paneli zabezpieczających w przestrzeni pod pokrywą przednią w celu uzyskania dostępu do niektórych podzespołów, na przykład bezpieczników i punktów ładowania służących do awaryjnego rozruchu.
P6-2037-XC40BEV-Panels under hood
Rozmieszczenie różnych paneli i części pod pokrywą przednią.
  1. P5-Icon red circle 1Panel A – zapewnia dostęp do ujemnego punktu ładowania do awaryjnego rozruchu.
  2. P5-Icon red circle 2Panel B
  3. P5-Icon red circle 3Panel C
  4. P5-Icon red circle 4Panel D – zapewnia dostęp do dodatniego punktu ładowania do awaryjnego rozruchu oraz bezpieczników pod pokrywą przednią.
  5. P5-Icon red circle 5Panel E
  6. P5-Icon red circle 6Panel F
  7. P5-Icon red circle 7Klapa schowka pod pokrywą przednią.
  8. P5-Icon red circle 8Korek wlewu do uzupełniania płynu do spryskiwaczy.

 Ważne

Panele wokół schowka pod pokrywą przednią należy poluzować tylko wtedy, gdy polecenia podane w instrukcji obsługi wyraźnie wskazują, że jest to konieczne. Skontaktować się ze stacją obsługi, jeśli wystąpi problem lub jest wymagana konserwacja – zaleca się skorzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

 Ważne

Zadaniem paneli jest zabezpieczenie znajdujących się pod nimi podzespołów – zamontować prawidłowo wszystkie panele przed rozpoczęciem jazdy samochodem.

 Ostrzeżenie

Wiele podzespołów samochodu jest zasilanych prądem elektrycznym o wysokim napięciu, który może być niebezpieczny w przypadku nieprawidłowej interwencji. Nie dotykać żadnych elementów, które nie zostały wyraźnie opisane w instrukcji obsługi.

Panele zabezpieczające są mocowane za pomocą zapinek. Poluzować je, wciskając trzpień blokujący na środku zapinki, np. za pomocą śrubokręta lub długopisu. Po wciśnięciu trzpienia na odpowiednią głębokość można wyciągnąć zapinkę. Unikać wciskania trzpienia przez całą zapinkę, aby zapobiec jego wpadnięciu między podzespoły. Mocując zapinkę przy zakładaniu panelu, należy całkowicie wyciągnąć trzpień blokujący. Po umieszczeniu zapinki w otworze montażowym można wcisnąć trzpień blokujący na miejsce, mocując panel.

Przy zdejmowaniu i zakładaniu paneli zabezpieczających trzeba zachować określoną kolejność z uwagi na sposób nachodzenia na siebie poszczególnych paneli. Aby wymontować panele, należy wykonać poniższe kroki:

P6-2037-XC40BEV-Removal of panel under hood 1
Umiejscowienie zapinek panelu A.
Panel A
Poluzować 4 zaznaczone zapinki mocujące panel, wciskając trzpienie blokujące na niewielką głębokość.
Panel jest teraz utrzymywany w miejscu przez niewidoczne zatrzaski. Ostrożnie podnieść panel aż do zwolnienia z zatrzasków.
Można teraz całkowicie zdjąć panel. W ten sposób można uzyskać dostęp do ujemnego punktu ładowania oraz paneli B i C. W celu uzyskania dostępu do panelu D, pod którym znajduje się dodatni punkt ładowania oraz bezpieczniki, należy wymontować panel B.

Aby zamontować panel, należy całkowicie wyciągnąć trzpienie blokujące i wcisnąć je ponownie, gdy zapinki zostaną ustawione w otworach montażowych. Przed wciśnięciem panelu należy upewnić się, że zatrzaski są prawidłowo ustawione.

P6-2037-XC40BEV-Removal of panel under hood 2
Rozmieszczenie zapinek panelu B. Panel C ma układ odwrócony w stosunku do panelu B.
Panel B/C
Najpierw całkowicie wymontować panel A zgodnie z instrukcjami podanymi powyżej.
Zwolnić 5 zaznaczonych zapinek.
Panel jest odłączony i można go zdjąć całkowicie. Zapewni to dostęp do zapinek mocujących panel D lub E, w zależności od strony. W celu uzyskania dostępu do dodatniego punktu ładowania i bezpieczników należy wymontować panel D.

Aby zamontować panel, należy całkowicie wyciągnąć trzpienie blokujące i wcisnąć je ponownie, gdy zapinki zostaną ustawione w otworach montażowych. Na tylnym końcu panel ma dodatkowo wystającą część, która utrzymuje go w miejscu po zamontowaniu w otworze.

P6-2037-XC40BEV-Removal of panel under hood 3
Rozmieszczenie zapinek panelu D. Panel E ma układ odwrócony w stosunku do panelu D.
Panel D/E
Najpierw wymontować panele A i B/C, w zależności od strony, i otworzyć klapę schowka pod pokrywą przednią (7).
Zwolnić zaznaczoną zapinkę. Aby wymontować panel E, należy dodatkowo zdjąć korek wlewu do uzupełniania płynu do spryskiwaczy (8).
Panel jest teraz utrzymywany w miejscu przez niewidoczne zatrzaski. Ostrożnie podnieść panel aż do zwolnienia z zatrzasków.
Panel jest odłączony i można go zdjąć całkowicie. Pod panelem D znajduje się dodatni punkt ładowania oraz bezpieczniki.

Aby zamontować panel, należy całkowicie wyciągnąć trzpienie blokujące i wcisnąć je ponownie, gdy zapinki zostaną ustawione w otworach montażowych. Przed wciśnięciem panelu należy upewnić się, że zatrzaski są prawidłowo ustawione.

P6-2037-XC40BEV-Removal of panel under hood 4
Rozmieszczenie zapinek panelu F.
Panel F
Najpierw wymontować panele A, B, C, D i E.
Zwolnić 2 zaznaczone zapinki.
Panel jest teraz utrzymywany w miejscu przez niewidoczne zatrzaski. Ostrożnie podnieść panel aż do zwolnienia z zatrzasków.
Panel jest odłączony i można go zdjąć całkowicie.

Aby zamontować panel, należy całkowicie wyciągnąć trzpienie blokujące i wcisnąć je ponownie, gdy zapinki zostaną ustawione w otworach montażowych. Przed wciśnięciem panelu należy upewnić się, że zatrzaski są prawidłowo ustawione.