Wzywanie pomocy drogowej przy użyciu systemu Volvo Assistance

W sytuacjach takich jak przebicie opony lub rozładowanie akumulatora można wezwać pomoc, korzystając z przycisku ON CALL lub aplikacji Volvo Cars.

W przypadku przytrzymania przycisku ON CALL na suficie przez co najmniej 2 sekundy zostanie nawiązany kontakt werbalny między Volvo Assistance a kierowcą. Ma on na celu uzgodnienie, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna. Jeśli włączone jest udostępnianie danych poprzez przyciski na suficie, do Volvo Assistance zostaje wysłana wiadomość o pozycji samochodu.

 Uwaga

Przycisk SOS może być wykorzystywany wyłącznie w razie wypadków, choroby lub wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla samochodu i jego pasażerów. Funkcja SOS jest przeznaczona wyłącznie do użycia w wypadkach nadzwyczajnych. Niewłaściwe użycie może prowadzić do dodatkowych opłat.

Przycisku ON CALL można użyć w celu uzyskania innej pomocy, na przykład w przypadku pytań dotyczących użytkowania samochodu albo gdy potrzebna jest pomoc drogowa.

Koszty pomocy drogowej

Nie ponosisz kosztów pomocy drogowej przez pierwsze X*1 lata od zakupu nowego samochodu Volvo. Po upływie tego czasu, na większości rynków pomoc drogowa jest oferowana nieodpłatnie pod warunkiem, że samochód był regularnie serwisowany w autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Dealer Volvo może udzielić Ci informacji o statusie Twojej umowy dotyczącej pomocy drogowej.

Pomoc w kontynuowaniu jazdy możesz uzyskać również w przypadku wygaśnięcia umowy o pomocy drogowej. W takiej sytuacji będziesz jednak musiał pokryć koszt wykonanej usługi.

 Uwaga

W razie braku ważnej umowy na usługi pomocy drogowej mogą zostać naliczone dodatkowe koszty holowania.
  1. 1 Zależnie od rynku.