Regulacja temperatury dla przednich siedzeń1

Dla stref klimatyzacji foteli przednich można nastawić temperaturę na żądaną liczbę stopni.
Nacisnąć przycisk regulacji temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego, aby otworzyć funkcję regulacji.2
Nacisnąć strzałki po stronie temperatury w celu jej zwiększenia lub zmniejszenia. Gdy temperatura jest synchronizowana, można również od razu nacisnąć strzałki bez uprzedniego naciskania przycisku regulacji temperatury.
Temperatura zostaje zmieniona i przycisk pokazuje nastawioną wartość.

 Uwaga

Ogrzewania i chłodzenia nie można przyspieszyć przez nastawienie temperatury wyższej lub niższej niż żądana.
  1. 1 W przypadku klimatyzacji 2-strefowej także dla tylnych siedzeń.
  2. 2 Jeśli synchronizacja temperatury została wyłączona, aktualna temperatura jest wyświetlana zarówno po stronie kierowcy, jak i pasażera.

Czy to było pomocne?