Tryb wyświetlania funkcji Pilot Assist*

Poniższa przykładowa ilustracja pokazuje sposób wyświetlania funkcji Pilot Assist* i Adaptive Cruise Control1 na wyświetlaczu kierowcy.

Sygnalizacja za pomocą symboli

Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control active, Pilot Assist not selected

Funkcja Adaptive Cruise Control jest aktywna.

Funkcja Pilot Assist jest wybrana, ale jest niedostępna. Kryteria działania funkcji nie są spełnione.

Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control and Pilot Assist active
Funkcja Pilot Assist jest aktywna.

Prędkość

Px-2037-iCup-Adaptive Cruise Control measuring graphics
Pokazywanie prędkości.
  1. P5-Icon red circle 1Prędkość zapisana w pamięci
  2. P5-Icon red circle 2Aktualna prędkość samochodu

Odstęp czasowy

Px-21w22-iCup-DIM-Pilot Assist without steer-With detected lead vehicle
Gdy symbol na wyświetlaczu kierowcy pokazuje samochód, odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu jest regulowany.
Px-21w22-iCup-DIM-Pilot Assist without steer-Without detected lead vehicle
Gdy samochód nie jest wyświetlany, funkcja utrzymuje prędkość zapisaną w pamięci.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Funkcje te mogą stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.

Powiązane dokumenty