Obsługa drzwi bagażnika ruchem stopy*

Możliwość otwarcia i zamknięcia drzwi bagażnika ruchem stopy* pod tylnym zderzakiem to duże ułatwienie w sytuacji, gdy użytkownik ma zajęte ręce.

Jeśli samochód jest wyposażony w funkcję bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków*, drzwi bagażnika można odblokować ruchem stopy.

Dostępna jest także funkcja otwierania i zamykania drzwi bagażnika, gdy samochód jest wyposażony w drzwi bagażnika sterowane elektrycznie*.

 Uwaga

Funkcja obsługi drzwi bagażnika ruchem stopy jest dostępna w dwóch wersjach:

  • Otwieranie i zamykanie ruchem stopy
  • Tylko odblokowanie zamka ruchem stopy (drzwi bagażnika trzeba podnieść ręcznie, aby je otworzyć)

Należy pamiętać, że funkcja otwierania i zamykania ruchem stopy wymaga drzwi bagażnika sterowanych elektrycznie*.

PX-2122-Foot movement sensor placement
Czujnik znajduje się nieco na lewo od środka zderzaka.

Jeden z należących do samochodu kluczyków musi znajdować się w obszarze zasięgu za samochodem, około 1 metra (3 stóp), aby funkcja otwierania i zamykania mogła działać. To samo dotyczy samochodu z odblokowanymi już zamkami, co pozwala uniknąć przypadkowego otwarcia na przykład w myjni samochodowej.

Otwieranie i zamykanie ruchem stopy

PX-2122-Open tailgate with footmovement
Wykonać jeden ruch stopą do przodu w okolicy czujnika pod tylnym zderzakiem. Następnie odsunąć się o krok. Nie należy dotykać zderzaka.
Rozpoczęcie otwierania lub zamykania potwierdza krótki sygnał dźwiękowy – drzwi bagażnika zostają otwarte/zamknięte.

Jeśli zostanie wykonanych kilka ruchów stopą, a kluczyk nie będzie znajdować się wystarczająco blisko samochodu, otwieranie nie będzie możliwe przez pewien czas.

Nie należy przytrzymywać stopy umieszczonej pod samochodem w trakcie wykonywania nią ruchu. Może to spowodować zakłócenie aktywacji funkcji.

Anulowanie otwarcia lub zamknięcia ruchem stopy

Wykonać jeden ruch stopą do przodu w trakcie otwierania lub zamykania.
Otwieranie lub zamykanie drzwi bagażnika zostanie zatrzymane.

Kluczyk nie musi znajdować się w pobliżu samochodu, aby możliwe było anulowanie otwierania lub zamykania drzwi bagażnika.

Jeśli drzwi bagażnika zostaną zatrzymane tuż przed osiągnięciem położenia zamknięcia, kolejne aktywowanie funkcji spowoduje ich otwarcie.

 Uwaga

Obszar wokół czujnika ruchu stopy należy utrzymywać w czystości. Pokrywający go brud, lód lub śnieg mogą zakłócać jego działanie.

 Uwaga

Należy zwrócić uwagę na możliwość, że system może zostać aktywowany w myjni samochodowej, jeśli kluczyk znajduje się w jego zasięgu.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.