Zmiana rynku w przypadku importu lub zmiany miejsca pobytu

W przypadku sprowadzania samochodu z zagranicy lub jego wywozu do innego kraju ważne jest zarejestrowanie pojazdu na nowym rynku, na przykład po to, by usługi online mogły działać prawidłowo, a także by samochód był zgodny z lokalnymi wymaganiami i przepisami.

Wizyta u autoryzowanego dealera

Aby uzyskać pomoc w zarejestrowaniu samochodu, należy odwiedzić autoryzowanego dealera Volvo.

W przeciwnym razie aplikacje, system Volvo Assistance1, pobieranie oprogramowanie i inne usługi online mogą nie działać prawidłowo.

Tworzenie nowego Volvo ID na nowym rynku krajowym

W przypadku przeniesienia się do innego kraju, należy w nowym kraju utworzyć Volvo ID.

Jeśli konto Volvo ID zostało już utworzone w innym kraju i ma być wykorzystywany ten sam adres e-mail, trzeba najpierw usunąć konto Volvo ID w regionie, w którym było pierwotnie utworzone. Możesz też utworzyć nowe konto Volvo ID, korzystając z innego adresu e-mail.

Dotyczy samochodów z Volvo Assistance

Pobierz aplikację Volvo Cars z kraju, w którym samochód będzie używany i powiąż ją z samochodem.

 Uwaga

Jeśli samochód został importowany lub przewieziony do nowego kraju, należy odwiedzić autoryzowanego dealera Volvo.

Dostępne usługi mogą się różnić zależnie od rynku i modelu samochodu.

 Uwaga

Jeśli samochód zostanie wyeksportowany na inny rynek, Volvo nie odpowiada za zmiany w samochodzie mające na celu dostosowanie go do wymagań lub przepisów obowiązujących na rynku importującym. Więcej informacji można znaleźć w książce „„Program obsługi i rejestr przeglądów” albo uzyskać, kontaktując się ze stacją obsługi Volvo.
  1. 1 Dotyczy tylko rynków z dostępem do systemu Volvo Assistance.

Powiązane dokumenty

Czy to było pomocne?