Wymiana bezpiecznika

Bezpiecznik, który uległ przeciążeniu musi zostać wymieniony w celu przywrócenia działania podzespołu elektrycznego, który zabezpiecza.
Odnaleźć właściwy bezpiecznik na jednej z list umieszczonych w skrzynkach bezpieczników.
Wyciągnąć bezpiecznik i obejrzeć go z boku, sprawdzając, czy zakrzywiony przewodnik nie został przepalony.
Jeżeli jest przepalony, włożyć nowy bezpiecznik o takim samym kolorze i prądzie znamionowym.

 Uwaga

W niektórych skrzynkach bezpieczników mogą znajdować się specjalne szczypce pozwalające lepiej chwycić bezpiecznik.

 Ostrzeżenie

Nie wolno zastępować bezpiecznika innym przedmiotem ani bezpiecznikiem o wyższej wartości. Może to doprowadzić do uszkodzenia układu elektrycznego i spowodować pożar.

Skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w sprawie wymiany bezpieczników nieopisanych w instrukcji obsługi.

 Ostrzeżenie

Skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w sprawie wymiany bezpieczników nieopisanych w instrukcji obsługi.