Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo Assistance

W razie kolizji samochód przesyła automatyczne zgłoszenie zdarzenia do Volvo Assistance albo do centrum alarmowego, które może wysłać służby ratownicze.

Volvo Assistance1

Po uruchomieniu systemu bezpieczeństwa samochodu, np. na skutek wypadku, którego siła spowodowała zadziałanie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych, samochód automatycznie nawiązuje połączenie z Volvo Assistance i wysyła wiadomość zawierającą między innymi pozycję pojazdu.

Volvo Assistance próbuje nawiązać kontakt werbalny z kierowcą samochodu i ustalić skalę kolizji oraz potrzebną pomoc.
Następnie Volvo Assistance kontaktuje się z niezbędnymi służbami (policja, ambulans, pomoc drogowa itd.).

Jeśli nie można nawiązać kontaktu werbalnego, Volvo Assistance kontaktuje się z odpowiednimi organami, które podejmują niezbędne działania.

Nadanie priorytetu ogólnodostępnemu numerowi alarmowemu1

System można skonfigurować tak, aby samochód łączył się z ogólnodostępnym centrum alarmowym zamiast z Volvo Assistance. Patrz oddzielna instrukcja.

Centrum alarmowe2

Po uruchomieniu systemu bezpieczeństwa samochodu, np. na skutek wypadku, którego siła spowodowała zadziałanie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych, bezpośrednio do centrum alarmowego zostanie wysłany automatycznie sygnał.

  1. Centrum alarmowe próbuje nawiązać kontakt werbalny z kierowcą samochodu i ustalić skalę kolizji oraz potrzebną pomoc.
  2. Centrum alarmowe wysyła niezbędną pomoc (policję, ambulans, pomoc drogową itd.).

Numer alarmowy

W przypadku uruchomienia alarmu w związku z kolizją system stara się nawiązać kontakt z Volvo Assistance w danym kraju. Jeśli nie jest to możliwe, połączenie zostaje przekierowane na numer alarmowy przypisany do obszaru, na którym znajduje się samochód.

  1. 1 Dostępne usługi mogą różnić się na poszczególnych rynkach.
  2. 2 Dotyczy rynków, na których nie jest dostępna usługa Volvo Assistance.