Czynniki rozpraszające uwagę kierowcy

Kierowca jest odpowiedzialny za dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa, jak również bezpieczeństwa pasażerów i innych użytkowników dróg. Elementem tej odpowiedzialności jest unikanie czynników rozpraszających uwagę, na przykład wykonywania podczas jazdy czynności, które nie są związane z obsługą samochodu.

Nowy samochód Volvo jest wyposażony w rozbudowane systemy rozrywki i komunikacji. Użytkownik może również dodać inne przenośne urządzenia elektroniczne zwiększające wygodę jazdy. Z tych systemów i urządzeń należy korzystać w bezpieczny sposób, aby uniknąć rozproszenia uwagi.

Poniżej, kierując się troską o bezpieczeństwo użytkowników samochodu, firma Volvo zamieściła szereg ostrzeżeń dotyczących takich systemów. Zabrania się korzystania z urządzeń lub funkcji samochodu w sposób, który odwraca uwagę kierowcy od podstawowego zadania — bezpiecznej jazdy. Czynniki rozpraszające uwagę mogą spowodować poważne wypadki. Jako uzupełnienie tych ogólnych ostrzeżeń przedstawiamy poniższe porady dotyczące nowych funkcji, które mogą znajdować się na wyposażeniu samochodu:

 Ostrzeżenie

  • Nie wolno korzystać z trzymanego w dłoni telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu. Na niektórych obszarach korzystanie z telefonu komórkowego, gdy samochód jest w ruchu, jest zabronione.
  • Jeśli samochód jest wyposażony w system nawigacyjny, trasę wolno nastawiać i zmieniać tylko na postoju.
  • Nie wolno programować systemu audio, gdy samochód jest w ruchu. Zapisać stacje radiowe w pamięci podczas postoju, a następnie korzystać tylko z zaprogramowanych stacji, co umożliwi szybszą i łatwiejszą obsługę radioodbiornika.
  • Nie wolno używać laptopów i tabletów, gdy samochód jest w ruchu.

Powiązane dokumenty

Czy to było pomocne?