Aktywacja i dezaktywacja ostrzegania i automatycznego hamowania podczas cofania*

Kierowca może dezaktywować automatyczne hamowanie realizowane przez funkcje Rear Auto Brake (RAB) i Cross Traffic Alert (CTA)*. Sygnał ostrzegawczy można dezaktywować oddzielnie.

Sygnał ostrzegawczy

P6-2037-XC40BEV-Park Assist Sound symbol

Sygnał ostrzegawczy można włączyć lub wyłączyć za pomocą tego przycisku w widoku kamery parkowania.

Automatyczne hamowanie

P6-2037-XC40BEV-Rear Auto Brake button

Automatyczne hamowanie można włączyć lub wyłączyć za pomocą tego przycisku w widoku kamery parkowania.

  • Podświetlony przycisk – funkcja jest włączona.
  • Zgaszony przycisk – funkcja jest wyłączona.

Funkcje zostają aktywowane automatycznie w momencie uruchomienia silnika.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.