Przystosowanie reflektorów do ruchu lewo- i prawostronnego

Kształt wiązki światła reflektorów z technologią pikselową* można zresetować przy zmianie z ruchu prawostronnego na lewostronny i odwrotnie. Funkcja ta pozwala przystosować światło reflektorów w taki sposób, by zmniejszyć ryzyko oślepiania kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.

Kształtu wiązki światła reflektorów bez technologii pikselowej nie trzeba resetować przy zmianie z ruchu prawostronnego na lewostronny i odwrotnie.

Aby zresetować kształt wiązki światła, wykonać następujące czynności:

Nacisnąć iCup-2037-Settings symbol na wyświetlaczu centralnym.
Następnie nacisnąć Sterowanie.
Wybrać opcję Światła i włączyć/wyłączyć opcję Ruch prawostronny/Ruch lewostronny.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.

Powiązane dokumenty