Zmiana jednostek systemowych

Ustawień jednostek dokonuje się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego.
Wcisnąć iCup-2037-Settings symbol.
Przejść do opcji System, Jednostki.
Wybrać żądane jednostki standardowe na przykład dla odległości, prędkości i temperatury.
System jednostek wyświetlacza kierowcy i wyświetlacza centralnego zostanie zmieniony.

Czy to było pomocne?