Powiązanie kluczyka z profilem użytkownika

Własny kluczyk można powiązać z profilem. Każdorazowo po użyciu tego określonego kluczyka w samochodzie automatycznie wybrany zostanie przypisany profil wraz z jego wszystkimi ustawieniami.

Kluczyk używany pierwszy raz nie jest powiązany z żadnym konkretnym profilem. Po uruchomieniu samochodu zostaje aktywowany profil Właściciel albo ostatni używany profil.

Powiązanie kluczyka z profilem

 Uwaga

Jeśli kluczyk był wcześniej powiązany z innym profilem, powiązanie to zostanie przeniesione z poprzedniego profilu do aktywnego profilu.
Wcisnąć iCup-2037-Settings symbol.
Wybrać opcję Profile.
Wybrać opcję Połącz kluczyk z profilem, aby powiązać wybrany kluczyk z profilem.

Profil można powiązać tylko z kluczykiem, który jest aktualnie używany w samochodzie. Jeśli w samochodzie znajduje się kilka kluczyków, wyświetlony zostanie komunikat Znaleziono więcej niż jeden kluczyk. Umieść kluczyk, który chcesz połączyć, na czytniku pomocniczym.

P6-1746-XC40- Backup start place in tunnel console
Umiejscowienie czytnika pomocniczego w konsoli między fotelami.

Odłączanie kluczyka od profilu

Wcisnąć iCup-2037-Settings symbol.
Wybrać opcję Profile.
Wybrać opcję Odłącz kluczyk od profilu, aby usunąć aktywny profil z powiązanego kluczyka.

Kluczyk można odłączyć od profilu, nawet jeśli danego kluczyka nie ma w samochodzie.