Komunikat na wyświetlaczu centralnym

Poniższa przykładowa ilustracja pokazuje sposób wyświetlania komunikatów i powiadomień na wyświetlaczu centralnym w różnych kontekstach.
iCup-2037- Notifications in center display
  1. P5-Icon red circle 1Pojawia się u góry wyświetlacza centralnego. Wymaga bezpośredniego działania i może zawierać do trzech przycisków, które pozwalają użytkownikowi zareagować na komunikat. Przeciągnąć w prawo lub w lewo, aby odrzucić – komunikat zostanie wtedy zapisany w widoku powiadomień.
  2. P5-Icon red circle 2Pojawia się w postaci okna na wyświetlaczu centralnym i wymaga bezpośredniego działania. Może zawierać od 1 do 3 przycisków umożliwiających różne działania.
  3. P5-Icon red circle 3Pojawia się na kilka sekund u góry wyświetlacza centralnego. Z tym powiadomieniem nie można nic zrobić i nie zostaje ono nigdzie zapisane.