Odblokowanie drzwi bagażnika z wnętrza samochodu

Drzwi bagażnika można odblokować z wnętrza samochodu za pomocą przycisku znajdującego się obok kierownicy na tablicy rozdzielczej.
P5-1507 Unlock/open tailgate with button from inside (without fuel filler cap-button)
Nacisnąć przycisk P5-1507 Open tailgate - interior button na tablicy rozdzielczej.
Drzwi bagażnika zostają odblokowane i można je otworzyć od zewnątrz.
Drzwi bagażnika sterowane elektrycznie*:
Nacisnąć i przytrzymać przez parę sekund przycisk P5-1507 Open tailgate - interior button na tablicy rozdzielczej.

Drzwi bagażnika otworzą się.

Tego samego przycisku można następnie użyć do zamknięcia drzwi bagażnika.

 Uwaga

Jeśli układ drzwi bagażnika sterowanych elektrycznie* będzie pracować nieprzerwanie przez długi czas, zostanie wyłączony w celu uniknięcia przeciążenia. Można go użyć ponownie po upływie kilku minut.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.