Najniższy dopuszczalny indeks nośności i indeks prędkości dla opon

Poniższa tabela zawiera wartości najniższego dopuszczalnego indeksu nośności (LI) i najniższego dopuszczalnego indeksu prędkości (SS) opon.
Najniższy dopuszczalny indeks nośności (LI)1100
Najniższy dopuszczalny indeks prędkości (SS)2H
  1. 1 Indeks nośności opony musi być co najmniej równy lub większy od wartości podanej w tabeli.
  2. 2 Indeks prędkości opony musi być co najmniej równy lub większy od wartości podanej w tabeli.

Czy to było pomocne?